Тюрбето на Осман баба

*

*

*

#

*
Име Тюрбето на Осман баба
Местоположение с. Текето, община Хасково
Време на основаване

1507 г.

Хронология Средновековие
Историческа справка и описание

То е издигнато около 1507 година, при управлението на султан Баязид II (1481-1512). Има височина 11 м и диаметър на купола 7,2 м и е изградена от квадри бял пясъчник, с мраморен портал. Според Евлия Челеби през 17 век тюрбето е в центъра на по-голям култов комплекс (теке), който днес не е запазен. През 1976 година е реставрирано. През 1993 година вътрешността на тюрбето е украсена със стенописни сцени, рисувани от Александър Терзиев, любител-художник от Хасково.

Любопитни факти Знаете ли че …

.. Теке (от турски: tekke) e мюсюлманска монашеска общност, манастир, обикновено ритуален комплекс от сгради, в който централно място се заема от седмоъгълна сграда – тюрбе, която е гробница/мавзолей (обикновено символично) на светец.
... Най-старите текета в България, които са и най-големи и най-известни – са четири: на Демир Баба край с. Свещари, Исперихско; на Акязълъ Баба в с. Оброчище, Добричко; на Кадемли Баба край с. Сокол, Новозагорско и на Осман Баба край с. Текето, Хасковско.

Комуникация с други обекти

  • Източно от тюрбето на Осман баба е разположено по-малко тюрбе с два символични гроба.

Достъпност

Няма ограничение в паркоместата и капацитета на околното пространство. В обекта се събират около 20 човека едновремено.

Български