Филм

*

*

*

#

*

Филмът „Здравей - Merhaba“ е 15 мин. „визитна картичка“ на трансграничния регион Хасково – Къркларели. Той е заснет от фирма „Ц.С.М.“ ООД, в рамките на изпълнение на проекта, с активната подкрепа на Йоана Нешкова, Мехмет Юнек и консултантите: Ирко Петров – главен уредник на отдел „Археология“ към РИМ – гр. Хасково; доц. Д-р Георги Нехризов – Национален археологически институт с музей – БАН; д-р Уфук Баш Аър – археолог към университет „Девети септември“; Чиидем Кушлар и Мюге Токуш – експерти към Община Визе; Ирфан Кандар, Атила Бичер и много други.

Бихме искали да изкажем искрени благодарности на целият екип, който работи по заснемането на филма!

Приятно гледане!


Български