Материали

*

*

*

#

*

В рамките на проекта бяха разработени следните продукти:

1. „Проучване на състоянието на културно – историческото наследство в провинция Къркларели (Турция)“
Предмет на разработката е проучване на наличните в провинция Къркларели, културни и исторически ресурси на региона, които могат да бъдат определени като изцяло създадени от човека обекти или събития, с цел насърчаване на тяхното икономическо и териториално развитие като туристическа дестинация чрез създаване на нови туристически продукти.

 • Цялото проучване на английски език може да свалите от тук >>
 • Описание на материалните и нематериалните ресурси в регионa на турски език може да свалите от тук >>
 • Кратка презентация на ресурсите в региона на турски език може да свалите от тук >>


2. „Проучване на културно - историческото наследство в област Хасково (България)“
В рамките на документа бяха проучени културните и исторически обекти и събития в област Хасково, като беше извършена оценка на техният потенциал с цел развитието на региона като туристическа дестинация, чрез създаване на нови туристически продукти. За целта освен проучване на факторите и условията за развитие на туризма в област Хасково беше изготвена и методика за оценка на потенциала на проучените обекти.

 • Цялото проучване може да свалите от тук >>
 • Кратка презентацияна проучването от тук >>
 • Списък на проучените обекти от тук >>
 • Методика за оценка на културните и историческите туристически ресурси (КИТР) и техния потенциал от тук >>
 • Ресурсно оценъчна матрица на КИТР и обекти в област Хасково от тук >>


3. Резюме на Концепция за развитие на културното наследство в регион Хасково – Къркларели от тук >>

4. GPS координати ще Ви помогнат да стигнете до обектите, част от петте маршрута и да опознаете трансграничният регион Хасково - Къркларели:

 • Маршрут 1: Животът на траките преди и след смъртта I от тук >>
 • Маршрут 2: Животът на траките преди и след смъртта II от тук >>
 • Маршрут 3: Полъх от Средновековието от тук >>
 • Маршрут 4: Съвместно съжителство на тракийска култура, християнство и ислям от тук >>
 • Маршрут 5: Фолклор и традиции в нашия дом от тук >>


5. Мерки за ефективно промотиране на туристическите маршрути от тук >>

6. Примерни мерки за ефективно възстановяване и трансформация на туристическите атракции от тук >>

Български