Събития

*

*

*

#

*

Кръгла маса „Валоризация на местните дадености и културното наследство“

    Първото публично събитие по проект „Културното наследство - актив за трансгранично сближаване и просперитет”, MIS code: 2007CB16IPO008-2012-2-022, финансиран по Програма ИПП между Република България и Република Турция, беше проведен в периода 25 - 26 юли 2013 г. в град Хасково, България. Домакин при откриване на събитието беше водещият партньор по проекта – „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“ – клон Хасково. Кръглата маса се проведе в хотелски комплекс „Хасково”. Участниците в семинара бяха 43 представители на културни и образователни институции, НПО, местни власти, електронни и печатни медии, туристическата индустрия, представители на институции и организации, осъществяващи политика за развитие на туризма от Област Хасково и Провинция Къркларели.
    Кръглата маса беше открита от Нурджихан Карамехмедова, ръководител проект, която въведе участниците в тематиката и представи финансиращият орган, изпълнените дейности по проекта, разработените продукти и постигнатите резултати от изпълнението на проекта до момента. Основната тема през първия ден на кръглата маса беше представяне на разработените проучвания на културно историческите ресурси в трансграничния регион. „Проучването на културно - историческото наследство в провинция Къркларели“ беше представено от Селчук Йълмаз, кмет на Община Визе – партньор по проекта. Проф. д-р Марин Нешков, декан на факултет "Управление" на Икономически Университет Варна, президент на Варненска Туристическа Камара, представи накратко „Проучване на културно-историческото наследство в област Хасково и Концепция за развитие на културните ресурси“ - изследване, разработено от фирма „БЕФТ“ ООД в рамките на проектното предложение. Презентаторът направи кратък анализ и оценка на туристическия потенциал на регион Хасково - Къркларели, и представи атрактивните за туризъм обекти и маршрути в населените места. Последните силно привлякоха вниманието на участниците и те активно изказаха своите гледни точки в последвалата дискусия на тема: „Идентифициране на общи инициативи за прилагане на мерките, предложени в Концепцията за развитие“. В резултат на проведената дискусия бяха събрани мнения и препоръки относно разработените туристически маршрути и бяха предложени инициативи от участниците за промотиране на туристическите атракции в региона.
    Вторият ден на кръглата маса се проведе в залата на Регионален исторически музей – гр. Хасково. Основна тема беше „Културно - историческо наследство и прилагани инициативи в Хасковска област“, поднесена интерактивно от Ирко Петров – главен уредник на отдел „Археология“ към РИМ – гр. Хасково. В началото той направи кратък преглед на най-атрактивните туристически обекти в област Хасково, като представи и своята гледна точка относно туристическия потенциал на Хасково – Къркларели. След това в своята презентация г-н Петров представи прилаганите инициативи и мерки за подобряване на привлекателността на обектите в областта. След неговата презентация Розалина Гьобеклиева, управител на „Агенция за Европейска интеграция“ – гр. Хасково направи кратко представяне на бъдещето на туризма в региона през погледа на обучените по проект "Открий историята без граници" - една година по-късно, като им раздаде награди за тяхното участие.


Трансграничен тур и конференция на тема „Културното наследство – актив за трансгранично сближаване и просперитет“

    Заключителният тур и конференцията разкриха солиден потенциал за развитие на културен туризъм в трансграничния региона Хасково - Къркларели. С тази дейност приключиха най-активните дейности по проект „Културното наследство - актив за трансгранично сближаване и просперитет”, MIS code: 2007CB16IPO008-2012-2-022, финансиран по Програма ИПП между Република България и Република Турция. Събитието беше реализирано в периода 13 – 16 ноември 2013 г. До този момент в една кръгла маса и със съдействието на фирми – подизпълнители, партньорите бяха консултирали и изготвили 5 маршрута, онлайн карта с навигационни файлове спомагащи достъпа до картираните обекти и 15 минутен рекламен филм с три минутен трейлър. Проектният екип покани за участие по 15 представители на културни институции, туристически фирми, туроператори и туристически информационни центрове (ТИЦ), местни власти, научни работници и други, от Република България и Република Турция.
    По време на трансграничният тур обиколихме обекти, част от културно историческото наследство в региона Хасково – Къркларели. През първият ден от тура посетихме следните обекти от Хасковска област:„Светилище на Нимфите“, село Каснаково, община Димитровград; църква „Успение на Пресвета Богородица“ и останки от Узунджовския панаир, с. Узунджово, община Хасково; Александровска гробница с интегриран музеен център „Тракийско изкуство в Източните Родопи“, с. Александрово, община Хасково; Тракийска гробница и Средновековна крепост „Неутзикон“, с. Мезек, община Свиленград. При посещението на обектите, Ирко Петров – главен уредник на отдел „Археология“ към РИМ – гр. Хасково и Стефан Димитров – уредник в Общински исторически музей – гр. Свиленград, изнесоха беседи представяйки най-интересните факти за посетените обекти. През следващите три дни от тура посетихме следните обекти в провиниция Къркларели: музеят в гр. Къркларели; манастирът „Св. Никола“ (Ая Никола Маара Манастири), гр. Къйъкой; джамията на Хасан бей, Св. София Визе, крепост Визе, античен театър „Визе“, чешмата и банята на Ферхат бей в гр. Визе; и пещерата „Дупница“ (Дупница Маара системи) между гр. Демиркьой и гр. Къркларели. По време на посещението Чиидем Кушлар – експерт към Община Визе, представи любопитна информация за обектите от турската страна на границата.
    Конференцията на тема „Културното наследство – актив за трансгранично сближаване и просперитет“ се проведе на третият ден от Тура в сградата на Община Визе. Допълнително бяха поканени за участие представители на общинската администрация и представители на местните медии. По време на конференцията бяха представени финансиращият орган, изпълнените дейности по проекта, разработените продукти и постигнатите резултати от изпълнението на проекта до момента. Акцент в рамките на тази част от тура беше премиерата на филма „Здравей/Merhaba“ заснет по проекта. Той е 15 минутен филм, като към него е изготвен и 3 минутен рекламен трейлър. Филмът представя културно – историческото наследство в трансграничния регион Хасково – Къркларели по интересен и увлекателен начин.
    Четиридневната визита на българските и турските представители премина с видимо удоволствие от видяното и приключи с ясно изразена единна позиция по време на работните занимания: Да, партньорите от област Хасково и провинция Къркларели имат богат потенциал и са в състояние да го развият на европейско равнище.

Български