Osman Baba Türbesi

*

*

*

#

*
İsim Osman Baba Türbesi
Konum Teketo köyü, Haskovo Belediyesi
Başlangıç tarihi

1507

Kronoloji Ortaçağ
Tarihi bilgi ve açıklama

1507 yılı civarında, Sultan II.Bayezid (1481-1512) yönetimi sırasında kurulmuştur. Yüksekliği 11 metre, kubbe çapı 7,2 metre olup, beyaz kumluk ve mermer girişten yapılmıştır. Evliya Çelebi’ye göre, 17.asırda türbe, günümüzde mevcut olmayan daha büyük bir ibadet kompleksinin (teke) merkezinde bulunmaktadır. 1976 yılında türbe onarılmıştır. 1993 yılında ise türbenin iç kısmı Haskovo’da yaşayan amatör ressam Aleksandar Terziev tarafından çizilen duvar yazılarından ibaret sahnelerle süslenmiştir.

İlginç bilgiler Bunu biliyor muydunuz …?

... Тekke (Türkçe’den : tekke) Müslüman dervişler topluluğu, manastır, genelde yapılardan ibaret ibadet kompleksidir. Bu kompleksin merkezinde bir ermişin mezarından (genelde semobilk olarak) ibaret olan yedi köşeli bina – türbe bulunmaktadır.
... Bulgaristan’ın en eski ve aynı zamanda en büyük ve en meşhur tekkeleri – dört adettir : İsperih Belediyesi’ne bağlı Sveştari köyü yakınındaki Demir Baba Tekkesi ; Dobriç’e bağlı Obroçişte köyündeki Akyazılı Baba tekkesi ; Nova Zagora’ya bağlı Sokol köyündeki Kademli Baba Tekkesi ve Haskovo’ya bağlı Teketo köyündeki Osman Baba Tekkesi’dir.

Diğer nesnelerle iletişim

  • Osman Baba türbesinin doğusunda iki sembolik mezarı olan daha küçük bir türbe vardır.

Erişilebilirlik

Park yerleri ve civardaki alan sınırlı değildir.
Mekana aynı zamanda yaklaşık 20 kişi girebilmektedir.

Turkish