„BÖLGESEL VE SİVİL GİRİŞİMLER BİRLİĞİ”(ARGİ) DERNEĞİ

*

*

*

#

*

„BÖLGESEL VE SİVİL GİRİŞİMLER BİRLİĞİ”(ARGİ) DERNEĞİ, kamu yararına çalışmak amacıyla Nisan 2006 yılında tescil edilen sivil toplum kuruluşudur. Derneğin merkezi ofis Sofya şehrinde olup, Haskovo, Blagoevgrad, Vidin, Silistra ve Loveç’te kayıtlı şubeleri vardır. Ulusal mesleki eğitim ajansı/UMEA/ tarafından düzenlenen 200712450 nolu lisansa sahip olan Dernek 56 meslek dalında 31 mesleki doğrultuda mesleki yeterlilik eğitimleri organize etme ve düzenleme yetkisine sahiptir. Sosyal Yardımlaşma Ajansı’nda kaydı olan ARGİ, Topluluk içerisinde 4 tür sosyal hizmet gerçekleştirebilir.Dernek, sosyal hizmet tedarikçisi olan 400 kuruluşun üye olduğu Ulusal sosyal sorumluluk birliği/USSB/ üyesidir. USSB, Avrupa Özürlü Vatandaşlara Hizmet Tedarikçileri Birliği’nin /AÖVHTB/ bir parçasıdır.

ARGİ, kalkınma alanında uluslararası işbirliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının ağ yapısı olan Bulgaristan Uluslararası Kalkınma Platformu’nda /BUKP/ da yer almaktadır. BUKP’nin, kalkınma eğitimi, sağlık, sosyal içerme sorunları, çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili konularda çalışan kuruluşlardan ibaret 23 üyesi var.2010 yılında BUKP, Yardımlaşma ve kalkınma alanında çalışan STK’ları bir araya getiren, AB üyesi ülkelerden 18 uluslararası ağın ve 25 ulusal birliğin üye olduğu ve Avrupa kurumları nezdinde 1600’ün üzerinde Avrupa STK’sını temsil eden Avrupa STK konfederasyonu olan CONCORD üyeliğine kabul edildi. ARGİ, 2012 yılından beri BM Küresel Sözleşmesi üyesidir. Ocak 2013’ten beri ARGİ, Küresel Sözleşme’nin Bulgaristan temsili organı olan BM Küresel Sözleşmesi’nin Bulgaristan ağı üyesidir.

Turkish