Римски път и Тракийско светилище „Кромлех”

*

*

*

#

*
Име Римски път и Тракийско светилище „Кромлех”
Местоположение с. Долни Главанак, община Маджарово
Време на основаване VIII - VI в. п. Хр.
Възможен произход енеолит, неолит
Хронология Предполага се произходът му да има връзка с прото тракийската култура и да е използван многократно от различни последващи култури.
Историческа справка и описание

Това Тракийско светилище (кромлех) се намира на невисок хълм, 2км западно от с. Долни Главанак, на 12 км от град Маджарово. Светилището е открито през 1998 г. от д-р Георги Нехризов и запазено до днес в сравнително добро състояние. Датира от VIII - VI век преди Христа и представлява култово съоръжение - примитивен каменен календар, състоящо се от няколко вертикални пирамидални каменни блокове (Кромлех),поставени направо върху скалата.Заграденото свещено пространство, където са се провеждали ритуалите, е с форма на окръжност с диаметър 10 метра. На юг от кромлеха се намират две по-малки съоръжения с останки от детски погребения, извършени чрез трупоизгаряне.
Трите съоръжения са проучени чрез археологически разкопки, при които е установено, че основното е изградено към 8-7 в. пр. Хр. като функционирането му продължава и през късната желязна епоха.
Откритите в тях материали и най-вече горелите човешки кости дават основания те да бъдат определени като гробни съоръжения. Друг е въпросът за причините за разполагането им в съседство с култовия мегалитен паметник и за функционалната му връзка с тях. Едва ли е случаен фактът, че въпреки значителната времева разлика между находките от двете съоръженията, те са изградени по един и същи начин и в двете са поставени останки от деца, трупоизгарянето на които е извършено извън съоръженията. Явно налице са следи от традиционни обреди (ритуални погребения, жертвоприношения?), извършвани в близост до мегалитния паметник и свързани с провежданите в него култови действия (Nekhrizov 2000; Нехризов 2004)

Любопитни факти Знаете ли че …
... Най-известните кромлехи в света са Стоунхендж, в Англия и Карнак, в Бретан. Самото име – кромлех, идва от бретонския език, където crom означава кръг, а lech — камък.
... Племенната принадлежност на създателите на мегалитните паметници не е категорично доказана.
Статут на паметника на културата Паметник на културата от Национално значение с протокол №6 на НСОПК от 15.11.1999 г.
Комуникация с други обекти

  • Крепостта „Асара” с. Рабово;
  • Tракийски скални гробници с. Пчелари;

Достъпност

Еко пътека настлана с чакъл и дървени парапети за 10-15 минути.

Български