Roma yolu ve Trak tapınağı „Kromleh”

*

*

*

#

*
İsim Roma yolu ve Trak tapınağı „Kromleh”
Konum Dolni Glavanak köyü, Macarovo Belediyesi
Başlangıç tarihi M.Ö. VIII - VI asır
Olası kaynak çağı – eneolit, neolit
Kronoloji Menşeinin Proto Trak kültürüyle bağlantılı olduğu ve daha sonraki muhtelif kültürler tarafından defalarca kullanılmış olduğu tahmin edilmektedir.
Tarihi bilgi

Bu Trak tapınağı (Kromleh) fazla yüksek olmayan bir tepede, Dolni Glavanak köyünün 2 km batısında, Macarovo kasabasından 12 km mesafede bulunmaktadır. Tapınak 1998 yılında Dr. Georgi Nehrizov tarafından bulunmuştur ve günümüze kadar nispeten iyi durumda muhafaza edilmiştir. Milattan Önce VIII - VI asırdan beri mevcut olan tapınak bir ibadet tesisinden ibarettir – ilkel taş takvim. Direkt olarak kaya üzerine konulmuş birkaç adet dikey piramit şekilli taş bloktan (Kromleh) ibarettir. İbadetlerin yapıldığı çevrili kutsal alan daire şeklinde olup 10 metre çapı vardır. Kromleh’in güneyinde, ceset yakma yoluyla gerçekleştirilen çocuk cenazelerinden kalıntılara sahip iki adet daha küçük tesis mevcut.
Üç mekan arkeoloji kazı yoluyla incelenmiştir ve kazılar sırasında ana tesisin M.Ö. 8-7. asırda inşa edildiği ve kullanımının geç demir çağında da devam ettiği tespit edilmiştir.
Bu mekanlarda bulunan malzemeler ve özellikle yanmış insan kemikleri, mekanların mezar tesisleri olarak nitelendirilmesi için yeteri kadar gerekçe sunmaktadır. Mezarın, kutsal megalit abidenin yanı başına konumlandırılmasının nedenleri ve mezarla ibadet yeri arasındaki işlevsel bağlantı tamamen farklı bir inceleme konusunu teşkil etmektedir. İki mekandan elde edilen buluntular arasındaki önemli zaman farkına rağmen, bu mekanların aynı şekilde inşa edildiği ve her ikisinin içine çocuk kalıntılarının (cesetlerinin bu mekanlar dışında yakıldığı) bırakıldığı gerçeği tesadüf eseri olma ihtimali çok düşük. Açıktır ki, megalit abidenin yakınında yapılan ve abidenin içinde yapılan ibadet faaliyetleriyle ilgili geleneksel ayin (törensel cenaze, kurban verme?) izleri mevcut (Nekhrizov 2000; Nehrizov 2004)

İlginç bilgiler Bunu biliyor muydunuz …?
... Dünyanın en meşhur Kromlehleri İngiltere’deki Stonehenge ve Bretan’daki Karnak’tır. Kromleh adı, Breton dilinden gelmektedir – crom daire anlamına gelmektedir, lech ise taş demektir.
... Megalit abidelerin kurucularının ait oldukları kavimleri kati bir şekilde kanıtlanmış değildir.
Kültürel durumu Kültür abidelerini koruma Ulusal konseyinin 15.1.1999 tarihli 6 nolu Protokolü ile Ulusal öneme sahip kültür abidesi ilan edilmiştir.
Diğer nesnelerle iletişim

  • „Аsara” kalesi, Rabovo köyü ;
  • Trak kaya mezarlar, Pçelari köyü ;

Erişilebilirlik

Çakıl taşıyla örtülü ve ahşap korkuluklarla donatılmış 10-15 dakikalık Eko patika.

Turkish