Чаршийска джамия (Чарши джамия)

*

*

*

#

*
Име Чаршийска джамия (Чарши джамия)
Местоположение ул. „Отец паисий“ 16, гр. Хасково, община Хасково
Време на основаване

1925 г.

Хронология Нова история
Историческа справка и описание

Наименованието на сградата е свързано с мятото, което заема в центъра на търговското ядро на града. Сега тя е почти изцяло обградена от плътно долепени до нея дву- и едноетажни търговски сгради и магазини, които до голяма степен я изолират от погледа на минувача. Една особеност на молитвения салон е, че дългата му ос се явява напречна спрямо посоката на влизането. В средата на насрещната стена е разположена михрабната ниша, оформена с релефна рамка. Външната арихтектура на сградата (с изключение на минарето), е нехарактерна и неизразителна. По време на възродителния процес беше опожарена и по-късно възстановена от мюфтийството.

Любопитни факти Знаете ли че …

... На южната стена има зазидана плоча с арабски писмени знаци, която е неразчетена.

Комуникация с други обекти

  • Монумент на Света Богородица и Камбанария
  • Параклис Свети Трифон – парк Кенана, Хасково
  • Ески Джамия, Хасково
  • Църква Успение на Света Богородица, Узунджово

Достъпност

Намира се на главната пешеходна улица от автогарата до сградата на Общинска администрация

Работно време

Петък от 8 - 20,00 часа

Български