Манастир Свети Никола Къйъкьой / село Къйъкьой /

*

*

*

#

*
Място Къкъкьой /село Къйъкьой/
Хронология Византия
История и данни

Принадлежи към периода на Династия Юстиниян (527-565) през 6’ти век след Хр. и е един от най-добрите образци на скални манастири. Въпреки, че през 19’ти век в предната част на манастира е добавена дървена постройка, до днешно време от тази постройка не са останали следи.
В приземния етаж на манастира, създаден чрез издълбаване на скалите, се намира църквата, а в подземния етаж е разположено аязмото. Освен това, на горния етаж има монашески клетки за отдих и нужди.

Важна (любопитна) информация

Знаехте ли, че ?
… това е един от най-старите манастири издълбани в каменни скали.
… от северната част на църквата, чрез стълба се стига до аязмото.

Културен статус Значимо произведение регистрирано като Недвижимо Културно Богатство.
Интернет страница – Контакти www.vize.bel.tr – 02883181021
Български