Античен Театър Визе (Одеон)

*

*

*

#

*
Място Визе Чьомлек Тепе
Датира от 2’ри век след Хр.
Хронология Римска Империя – Византия – Османска държава
История и данни

Античният театър на Визе датира от Римската епоха през 2’ри век след новата ера. Постройката е открита след разкопки продължили три сезона между 1995-1997 година, като наяве за извадени нивата за пребиваване (cavea), пътеките между тях (parados), постройката на сцената (skene) и частта на оркестъра. Артефактите открити по време на направените разкопки ; Стъклени, метални и керамични части от Римската – Византийската – Османската епоха, както и мраморни релефи и паметници от сцени на Дионис. Освен това са открити и множество монети принадлежащи на Императорите.

Важна (любопитна) информация

Знаехте ли, че?
...това е единствения Театър от Римската епоха, известен в Турската част на Тракия до днес.
…притежава среден капацитет от 3 хиляди зрители.
…артефактите, открити по време на разкопките се намират в Музея на Къркларели.
…Сред откритите артефакти има и 2 метрова статуя на жена, чиято глава не е открита.
…град Визе е важен колкото притежаващия най-особените характеристики на Егейската география Античен град Ефес.
…за да може да се изследва територията на целия театър е извършена национализация на сградите, намиращи се около театъра. С научни разкопки, които ще се извършат през предстоящите години Визе ще се превърне в обект на Културния туризъм.

Културен статус Значимо произведение регистрирано като Недвижимо Културно Богатство.
Интернет страница – Контакти www.vize.bel.tr – 02883181021
Български