Джамия Гази Сюлейман Паша (Църква Малка Света София)

*

*

*

#

*
Място Квартал Кале - Визе/Къркларели
Датира от 6’ти век след Хр.
Хронология Античност – Римска Империя – Византия – Османска държава – Република
История и данни

Постройката се намира в квартал Кале между вътрешните и външните крепостни стени и е построена като базилика (с галерии със странични входове) върху основите на Храма на Дионис от ерата на Юстиниян през 6’ти век след Хр. Стените на постройката са изградени от камъни и тухли, а покривът от дърво и има три оси.
През 13’ти век дървеният покрив е бил разрушен и неговото място е заето от кубе с висок обръч.
След 1453 година е превърната в джамия от Хадъм (Евнух) Сюлейман Паша.
През 2007 година е реставрирана и отворена за молитви.

Важна (любопитна) информация

Знаехте ли, че?
… смята се, че по време на Римското – Византийското епископство е била основна църква.
… Притежава планове с характеристики рядко срещани във Византийската архитектура, като базилика в долната част и покрит Гръцки кръст в горната част.
… Има сходни характеристики с Църквата Света Ирина в Гръцкия полуостров Пелопонез и Истанбул.
… Най-близкия пример до характеристиките на столичната архитектура на Византийската Империя.
… Била е Арменска църква, където се е следвало учението на сектата Ариус.
…Друга особеност на постройката е мястото й в историята за важната за Християнството Света Мария. Мария е дъщеря на Арменски аристократ и е живяла през 9-10 век, получила е популярност по странен начин и е израснала до степен на светица. Съпругът на Мария е командира на флота на Визе Никофор. Разказва се, че по време на похода срещу Българския Цар Симеон през 894-96 година Никофор е бил командир на Визе и докато той е бил на война Мария е преживяла дълга връзка със слугата на дома и след като починала през 902-903 година е погребана в епископската църква във Визе. В последствие гробът на Мария е бил причина за редица чудеса, при едно от които Мария се явила в съня на съпруга си и поискала той да построи специален параклис (гробница). В този момент Мария вече е била приета за светица, заради което е построен специален параклис и гробът й е преместен в него.

Културен статус Регистрирана като Недвижимо културно богатство. Единствената в Тракийската част на Турция двупластова църква превърната в джамия.
Интернет сайт – Контакти www.vize.bel.tr – 02883181021
Български