Gazi Süleyman Paşa Camii (Küçük Ayasofya Kilisesi)

*

*

*

#

*
Konum Kale Mahallesi-Vize/Kırklareli
Başlangıç tarihi M.S. 6. yy
Kronoloji Antik Dönem- Roma – Bizans- Osmanlı- Cumhuriyet
Tarihi ve Açıklama

Kale mahallesi iç ve dış surlar arasında bulunan yapı, M.S. 6. yy. da Jüstinyen Döneminde Dionysos mabedinin temelleri üzerine bazilika (yan geçitleri bulunan galerili) planda yapılmıştır. Yapı taş ve tuğla duvarlara karşılık üç apsisli ve ahşap çatılıdır.
13. yüzyıllarda ahşap çatı yıkılmış yerine yüksek kasnaklı kubbe ile örtülmüştür.
1453 yılından sonra Hadım Süleyman Paşa tarafından camiye çevrilmiştir.
2007 yılında restore edilmiş ve ibadete açıktır.

Önemli (ilginç) bilgiler

Bunları biliyor muydunuz?
… Roma – Bizans piskoposluk merkezi döneminde ana kilisesi olduğu düşünülmektedir.
… Bizans mimarisinde eşine az rastlanır özelliklerde altta bazilika üstte kapalı Yunan haçı plan özelliklerini göstermektedir.
… Yunanistan’ın Mora yarımadası ve İstanbul Aya İrini Kilisesi ile benzer özellikler taşımaktadır.
… Bizans İmparatorluğunun başkent mimarisi özelliklerine en yakın örnektir.
… Ermeni Kilisesi olup Arius Mezhebi öğretisi verilmiştir.
… Yapının diğer bir özelliği, Hristiyanlık için büyük öneme sahip azize Maria’nın hikâyesindeki yeridir. Ermeni bir asilzadenin kızı olan Maria, 9-10. Yüzyıllarda yaşamış ve garip bir yoldan şöhret kazanarak azize olmuştur. Maria’nın eşi donanma komutanı Nikephoros’un Bulgar Çarı Simegon’a karşı 894-96’da yapılan harekâtta Vize kumandanı olduğu, o sıralarda Maria’nın burada bir uşak ile uzun bir ilişki yaşayarak 902 ya da 903’de öldüğü ve Vize’nin piskoposluk kilisesine gömüldüğü bilinmektedir. Sonraları Maria’nın mezarı çeşitli mucizelere sebep olmuş ve kocasının rüyasına girerek ondan özel bir şapel (mezar yeri) istemiştir. Artık azizelik mertebesine eriştiği kabul edilen Maria için özel bir şapel yapılarak mezarı taşınmıştır.

Kültürel Durumu Taşınmaz Kültür Varlıkları içerisinde tescil edilmiş Türkiye Trakya’sın da çift planlı tek kiliseden çevrilme camiidir.
Web site - İletişim www.vize.bel.tr – 02883181021
Turkish