Тракийски светилища (със скални ниши)

*

*

*

#

*
Име Тракийски светилища (със скални ниши)
Местоположение с. Долно Черковище, община Стамболово
Време на основаване Енеолит
Хронология V – ІV хил. пр. н. е., античност, средновековие
Историческа справка и описание

В региона на Източните Родопи са разположени много културни и исторически паметници свързани с Траките - останки от тракийски селища, крепости, гробници, светилища и др. Един от най-големите мегалитни тракийски култови комплекси е открит в местността Кован-кая до село Долно Черковище. Комплексът включва над 100 изсечени в скала трапецовидни ниши и пещеровидна гробница. Предполага се, че нишите са били използвани за поставяне на урните с праха на кремираните мъртъвци.Освен нишите, в скалния масив е изсечена и пещеровидна гробница. Археолозите от Регионален исторически музей - Хасково смятат, че култово - погребалният комплекс се намира в пряка връзка с тракийските селища, крепости, некрополи и светилища‚ намиращи се в землищата на селата Долно Черковище, Пчелари и Орешари (последното се намира на десния бряг на река Арда).На около 500 м северозападно от Долно Черковище, в южната отвесна стена на доминиращата над околността скала‚ са изсечени още 6 култови ниши. На върха на масива е изсечена гробница, а в непосредствена близост са открити и следи от голямо тракийско селище.

Статут на паметника на културата Археологически комплекс м. „Хамбар кая” и тракийско светилище до с. Долно Черковище са обявени за паметници на културата от Национално значение.
Комуникация с други обекти

  • Tракийски скални гробници с. Пчелари;
  • Тракийското светилище “Аул кая”;
  • Кромлех, с. Долни Главанак.

Достъпност

Обектите са леснодостъпни, защото пътят минава в непосредствена близост до тях. Скалните ниши и гробници могат да бъдат фотографирани от растояние.

Интернет сайт http://www.stambolovo.org/?cat=132
Събития

Национална среща на инструментални групи с.Стамболово Международен пленер „Токмакли”

Български