Открит Музей Ашагъпънар (Долни Кладенец)

*

*

*

#

*
Място Къркларели
Датира от 6400 Пр. Хр.
Хронология Неолит (6400-5700 Пр. Хр.)
Халколит (5500 – 4800 Пр. Хр.)
История и данни

Ашагъ Пънар (Долни Кладенец) е най-старото населено място на земеделци в Тракия, допринесло изключително много за откриването на революционни артефакти от страна на изследователите проследяващи следите на цивилизацията. Тук са открити много сериозни улики за разпространението на цивилизацията от Анадола към Европа. Започналият през 10.000 година Пр. Хр. в Анадола земеделски уседнал начин на живот, през 6400 година Пр.Хр.е стигнал до Тракия и от тук е започнал да се разпространява към Европа.
Археолозите са установили, че голяма част от архитектурата е дървена и са посочили, че това е причината останките да бъдат по-малко на брой и по-слабо запазени. Поради тази причина от гледна точка на анализирането на историята на европейската цивилизация, това населено място играе изключително голяма роля и затова е изградена различна форма на излагане чрез моделиране, която да отрази автентично населеното място.

Важна (любопитна) информация

Знаехте ли, че ?
… Откритият Музей Ашагъпънар, съхранява изключително много информация за разпространяването на първите земеделски селски общности през Неолита от Анадола към Европа.
… Всяка година посетителите през месеците Юли и Август намират възможност да проследят дейностите по разкопки в района.
... Населеното място открито в Ашагъ Пънар дава подслон на първите следи на европейската цивилизация.

Културен статус Регистриран като Туристическа и културна забележителност.
Комуникация с останалите обекти Намира се на 3 километра южно от центъра на града и 300 на запад от Канлъгечит.
Достъпност Възможен е достъп с автомобил.
Интернет сайт http://greencorridors.burgas.bg/tr/objects/view/81 www.kirklarelikulturturizm.gov.tr/ .
Контакт 0544 260 77 73
Български