Паскалева къща - Етнографска къща към ТИЦ – представяща бубарството, традиционно за региона

*

*

*

#

*
Име Паскалева къща - Етнографска къща към ТИЦ – представяща бубарството, традиционно за региона
Местоположение гр. Ивайловград
Време на основаване XIX век
Хронология Възраждането
Историческа справка и описание

Паскалевата къща е един от най-ярките образци на традиционна градска бубарска къща от края на XIX в., обявена за архитектурен паметник на културата. Тя е реставрирана и в нея се помещава местният етнографски музей, представящ традиционния бит и поминък в Ивайловградския край през Възраждането. Къщата има каменна основа, изградена е от кирпич с глина и измазана с вар, като в миналото приземният етаж е изпълнявал стопански функции, а двата етажа над него са били със смесено предназначение: т.нар. къщи са стаи за живеене, а големия бубарски салон – феят е използван за отглеждане на буби и посрещане на гости извън активния сезон.

Любопитни факти

Знаете ли че …
... Характерната за този край възрожденска източнородопска къща принадлежи към родопския тип традиционна балканска архитектура и е оригинална комбинация между традиционна родопска и българска полска къща. Днес селата Горно и Долно Луково, Мандрица, Сив кладенец, Одринци и Белополяне още пазят неповторимата атмосфера и дух на Възраждането, макар че вече са напълно или частично обезлюдени.

Статут на паметника на културата архитектурен паметник на културата
Комуникация с други обекти

  • Средновековна крепост Лютица;
  • Тракийска гробница „Голямата могила” - с. Свирачи

Достъпност

Достъпна с автомобил

Контакти ТИЦ Ивайловград,
Телефон: 0883 46 00 97 03661/6039
Събития

Фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти „Кулинарното наследство на Тракия”
Детски празник „Хвъркатата Мандрица”, с. Мандрица - 15 Април

Български