„Sv.Sv.Konstantin i Elena” Manastırı

*

*

*

#

*
İsim „Sv.Sv.Konstantin i Elena” Manastırı
Başlangıç tarihi

XIІІ. asır

Kronoloji Ortaçağ, Aydınlanma
Tarihi bilgi ve açıklama

Manastır 13. asırda kurulmuştur ve daha sonra yıkılmış ve 1846 yılında yenilenmiştir. 19. asrın ikinci yarısında rahip-ibadet ve iktisadi olmak üzere iki bahçeden müteşekkil ansanble olarak şekillenmiştir. Birinci bahçede rahip hücreleri, yemekhane, fırın ve büyük iki katlı misafirhaneden oluşan yapı söz konusuymuş. İkinci bahçede ise ağıllar ve saman sayvanları kurulmuş. 1970’li yıllarda büyük taş duvarla çevrelenmiştir ve mimarisi günümüzde Rodoplar’daki diğer manastırlardan tamamen farklıdır.

İlginç bilgiler Bunu biliyor muydunuz …?

... İvaylovgrad manastırı’nda konaklama hizmeti verilmiyor.

Kültürel durumu

Manastır kültürel anıt ilan edilmiştir.

Diğer nesnelerle iletişim

  • Tarih müzesi ;
  • Paskal evi ;
  • Ateren köprüsü.

Erişilebilirlik

Otomobille erişilir
1 gün öncesinden sipariş verilmesi ve İvaylovgrad Turizm ve Bilgilendirme Merkezi’nden rehber organize edilmesi yararlı olur

İletişim

İvaylovgrad Turizm ve Bilgilendirme Merkezi
Telefon : 0883 46 00 97 03661/6039

Etkinlikler

Tapınak bayramı - 21 Mayıs.

Turkish