„Kültürel mirasın - sınır ötesi uyum ve refah için varlık”

*

*

*

#

*

Uygulama Dönemi: 07.02.2013 – 06.02.2014

Bulgaristan ve Türkiye arasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından finanse edilen, IPA tarafından eş-finanse edilen, CCI Numarası: 2007CB16IPO008

Proje Ortakları:“Bölgesel ve Sivil İnisiyatifler Birliği(ARCI) – Haskovo Şubesi, Bulgaristan ve Vize Belediyesi, Türkiye

Genel Amaç:“Bölgeseluyumunsağlanması veuzun vadelisürdürülebilirlik verefahelde etmek içinrekabet gücünün artırılması, sınır ötesibölgeningelişiminiteşvik etmek”.

Özel hedefler:

  • “Haskovo-Kırklareli bölgesinde yeni bir ortak kültürel ürün ve hizmetlerin kurulması yoluyla sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi”;
  • “Ortak kültürel mirasın geliştirilmesi ve desteklenmesi için bilgi ağı oluşturulması”;
  • “BİT kullanımı yoluyla kültürel kaynakların yaygınlaştırılması”.


Katılımcı Gruplar:Kültürel kurumların temsilcileri, turist şirketleri, turist bilgilendirme merkezleri; özürlü insanlar, araştırmacılar ve yerel makamların temsilcileri

Проектът стартира спроучване състоянието на културно-историческото наследство в регионите Хасково (България) и Къркларели (Турция), и разработване на концепция за развитие на културните ресурси в региона Хасково – Къркларели. В резултат от проведените проучвания ще бъдат описани 100 обекта/събития (традиционни празници и обичаи) от културно – историческото наследство в региона. Ще бъдат предложени най - малко 4 трансгранични туристически маршрута, включващи проучените обекти и събития и ще бъдат предложени мерки за тяхното популяризиране.

Proje faaliyetlerin geliştirme amacı: kültürel ve tarihsel araştırma Haskovo (Bulgaristan) ve Kırklareli (Türkiye), ve kültürel kaynakların geliştirilmesi için kavram düzenlenmesi. Araştırılmalar sonucu 100 nesne/olaylar tarif edilecek (geleneksel festivaller ve alışkanliklar) kültürel ve tarihsel mirastan kalma ve en az 4 turistik rotalar önerlenecek ve onların nasıl teşvik edeliceğini gösterecek. Proje sırasında 15 dakikalık film çekilecek ve 3 dakikalık fragman hazırlanacak. Film Haskovo – Kırklareli bölgesinde olan en az 10 kültürel ve tarihsel nesneleri/olayları gösterecek. Bölgenin dijital haritası hazırlanacak ve turistik yerler GPS sistemlen düzenlenecek, nesnelere 3 D fotograflar yapılacak ve eklenecek. Dijital harita proje içerisinde düzenlenen web sitede yer alacak. Proje ürünleri yuvarlak masada „Yerel kaynakların ve kültürel mirasın Yaygınlaştırması“tanıtlanacak. Proje sonucu sınır bölgede düzenlenen turla ve koferansla "Sınır ötesi uyum ve refah Kültürel miras-varlık" bitecek. Haritalanmiş bölgeler tur sırasında görünecek.

​Beklenen Sonuçlar:
Geliştirilen „Kırklareli (Türkiye) Kültürel kaynakların araştırılması“
Geliştirilen „Haskovo bölgesinde kültürel ve tarihsel mirasın araştırılması ve Haskovo – Kırklareli kültür kaynaklarını geliştirme kavramı“
Türk - Bulgar yuvarlak masası "Yerel kaynakların ve kültürel mirasın Yaygınlaştırması",
Haskovo-Kırklareli bölgenin kültürel-tarihiyerleri GPS haritalama; web sitesi ve Haskovo-Kırklareli bölgesi için reklam filmi;
Katalog "Haskovo ve Kırklareli Kültürel mirası" geliştirdi
Yürütülen sınır ötesi tur ve Konferans "Sınır ötesi uyum ve refah Kültürel miras-varlık" gerçekleştirdi.

Turkish