Materyaller

*

*

*

#

*

Proje kapsamında aşağıdaki ürünler geliştirilmiştir :

1. „Kırklareli vilayetinin (Türkiye) kültürel – tarihi mirasının durumunu incelenmesi“
Yapılan inceleme sırasında Kırklareli vilayetinde mevcut bölgenin kültürel ve tarihi kaynakları incelenmiştir. Bu kaynaklar tamamen insanoğlu tarafından yaratılmış mekan ve olay olarak nitelenebilir. İncelemenin amacı anılan mekanların yeni turistik ürünler oluşturma aracılığıyla turistik istikamet olarak ekonomik ve bölgesel gelişimlerinin teşvik edilmesidir.

 • Yapılan araştırmanın tamamını İngilizce olarak buradan indirebilirsiniz indir>>
 • Bölgedeki maddi ve maddi olmayan kaynakların tanımı indir>>
 • Bölgedeki kaynakların kısa tanıtımı indir >>


2. „Haskovo ilindeki (Bulgaristan) kültürel – tarihi mirasın incelenmesi“
Bu çalışma kapsamında Haskovo ilindeki kültürel ve tarihi mekan ve olaylar araştırıldı, bölgenin yeni turistik ürünler oluşturulması aracılığıyla turistik istikamet olarak geliştirilmesi açısından bu mekanların potansiyeli değerlendirildi. Bu amaç doğrultusunda, Haskovo ilindeki turizmin gelişmesine dair faktör ve koşulların araştırılmasının yanı sıra, araştırılan mekanların sahip oldukları potansiyelin değerlendirilmesine ilişkin metodoloji de geliştirildi.

 • Araştırmanın tamamını buradan indirebilirsiniz indir >>
 • Araştırmanın kısa Bulgarca tanıtımını buradan indirebilirsiniz indir>>
 • Araştırılan mekanların kısa Bulgarca listesini buradan indirebilirsiniz indir>>
 • Kültürel ve tarihi turistik kaynakların (KTTK) ve sahip oldukları potansiyelin değerlendirilmesi metodolojisini Bulgarca olarak buradan indirebilirsiniz indir>>
 • Haskovo ilindeki KTTK ve mekanların kaynak değerlendirme kalıbını Bulgarca olarak buradan indirebilirsiniz indir>>


3. Haskovo – Kırklareli bölgesinde kültürel mirasın gelişmesine dair konsept özeti indir >>

4. GPS koordinatları size beş güzergahta yer alan mekanlara ulaşmanıza ve Haskovo – Kırklareli sınır ötesi bölgesini tanımanıza yardımcı olacaktır :

 • Güzergah 1: Trakların ölüm öncesi ve ölüm sonrası hayatlarıIindir>>
 • Güzergah 2:Trakların ölüm öncesi ve ölüm sonrası hayatlarıIIindir>>
 • Güzergah 3:Ortaçağ’dan bir esintiindir>>
 • Güzergah 4: Trak kültürünün, Hıristiyanlığın ve İslamın ortak yaşamıindir>>
 • Güzergah 5: Evimizde folklor ve gelenekler indir >>


5. Turistik güzergahların etkili tanıtımına ilişkin tedbirler indir>>

6. Turistik atraksiyonların etkin yenilenmesi ve dönüştürülmesine ilişkin örnek tedbirler indir >>

Turkish