Ortaçağ „Aziz Nefes/Sveti Duh” kalesi

*

*

*

#

*
İsim Ortaçağ „Aziz Nefes/Sveti Duh” kalesi
Konum Mineralni bani köyü, Mineralni Bani Belediyesi
Kuruluş tarihi ІІ.asır
Kronoloji 4 yapım dönemi : Roma, Geç Roma, Erken Bizans ve Ortaçağ
Tarihi bilgi notu ve tarifi

Mineralni Bani köyü içindeki Sveti Duh tepesi üzerinde antik ve ortaçağ kalesi Toplitsa’nın kalıntıları bulunmaktadır. Bu kale iyi bir şekilde muhafaza edilmiştir ve II.asır civarında, soğutma tesisiyle donatılmış ilk banyoların yapıldığına dair kanıtların dayandırıldığı dönemde yapılmıştır. Kalenin nüfusu yaklaşık 12000 kişiymiş. Kalenin temelleri Roma çağında atılmıştır. Kale Bizans döneminde kullanıldığı haliyle restore edilmiştir. Bulgaristan’ın Bizans hakimiyetine geçişiyle birlikte başka kalelerin olduğu gibi bu kale de yeniden yapılandırılmıştır.
Şu anda toprak katmanları altında eski Roma banyosu yatmaktadır, ancak finansman eksikliğinden dolayı henüz araştırılmamıştır.
Sağlamlaştırılmış alanın sınırlı olmasından dolayı kalenin ağırlıklı olarak Doğu Rodoplar’a giden ve Doğu Rodoplar’dan gelen yolun üzerinde ve karşıdaki tepenin zemininde bulunan kaynaklar üzerinde koruma fonksiyonu gördüğü tahmin edilebilir. Kazılar sırasında bulunan duvarlar çok az muhafaza edilmiş haldeymiş. “Halkın iktidarı” döneminde yapılan restorasyon sayesinde bu duvarlar bazı kesimlerde 3 metrenin de üstünde yüksekliğe kadar yükseltilmiştir. Burada temsil edilen savunma tesisatları kenarların bir kısmında ve duvarlarında yerleştirilmiş birkaç dik dörtgen kule ve burçtan ibarettir. Kalenin güney kısmında kurulmuş su haznesi mevcut.

İlginç bilgiler

Bunu biliyor muydunuz …
... Efsanelere göre, 22 Mart’taki Klokotnitsa muharebesinden (eski sayıma göre 9 mart) (aziz 40 şehidin günü) ve Çar II. İvan Asen’in Epir Despotu Teodor Komnin’i kesin bir şekilde mağlup etmesinden sonra, yaralı askerler yararlını Mineralni Bani’deki Aziz Nefes Kalesinde Su perileri tapınağı ve Meriçleri’de tedavi etmiştir.

Kültür anıtı statüsü Ulusal öneme sahip anıt.
Başka mekanlarla iletişimi

  • • Asen kalesi, Klokotnitsa köyü, Haskovo İli

Erişim

İyi sosyalleştirilmiş mücavir alan, ancak engellilere erişim imkanı mevcut değil.

Mesai saatleri
Etkinlikler

Çocuk „Balkanların Çocukları – maneviyatla Avrupa’ya!” etnofestivali –1 Haziran civarında "Bansko Oduşe " adı altında büyük şenlik - 9 Mart

Turkish