Trak tapınaklar (kaya nişleri)

*

*

*

#

*
Име Trak tapınaklar (kaya nişleri)
Konum Dolno Çerkovişte köyü, Stambolovo Belediyesi
Başlangıç tarihi Eneolit çağı
Kronoloji M.Ö. V – ІV bin yılı, antik çağ, ortaçağ
Tarihi bilgi ve açıklama

Doğu Rodoplar bölgesinde Trak yerleşim yerleri, kaleler, mezarlar, tapınaklar vs gibi Traklarla ilgili bir çok kültürel ve tarihi abide bulunmaktadır. En büyük megalit Trak ibadet komplekslerinden birisi Dolno Çerkovişte köyü yakınlarındaki Kovan kaya mevkiinde bulunmuştur. Kompleks, kayada oyulmuş 100’ün üzerinde trapez şekilli niş ve mağara şeklinde mezar ihtiva etmektedir. Nişlerin, yakılan cesetlerin küllerinin bulunduğu kapların konulması için kullanıldığı tahmin edilmektedir. Nişlerin yanı sıra kaya masifinde mağara şekilli mezar da oyulmuştur. Haskovo Bölge Tarih Müzesi arkeologları bu ibadet-mezar kompleksinin Dolno Çerkovişte, Pçelari ve Oreşari (bu köy Arda nehrinin sağ kıyısında bulunmaktadır) köylerinin sınırları içerisinde bulunan Trak yerleşim yerleri, kaleler, mezarlar ve tapınaklarıyla direkt bağlantılı olduğunu düşünmektedir. Dolno Çerkovişte köyünün yaklaşık 500 metre kuzeybatısında, bölgeye hakim kayanın güneydeki dik duvarında daha 6 adet ibadet nişi oyulmuştur. Masifin tepesinde mezar oyulmuştur, hemen yanında ise büyük Trak yerleşim yerinden izler bulunmuştur

Kültürel durumu “Ambar kaya” mevkii Arkeoloji kompleksi ile Dolno Çerkovişte köyü yakınındaki Trak tapınağı Ulusal önem taşıyan Kültür abideleri ilan edilmiştir.
Diğer nesnelerle iletişim

  • Pçelari köyü, Trak kaya mezarları ;
  • “Аğıl kaya” Trak tapınağı ;
  • Dolni Glavanak köyü, Kromleh.

Erişilebilirlik

Yolun mekanların hemen yanından geçiyor olmasından dolayı mekanlara erişim kolaydır.
Kaya nişler ve mezarların fotoğrafları mesafeden çekilebilir.

İnternet sitesi http://www.stambolovo.org/?cat=132
Etkinlikler

Stambolovo köyü, Enstrümental guruplar ulusal buluşması
“Tokmaklı” Uluslar arası planör

Turkish