Кирковото училище

*

*

*

#

*
Име Кирковото училище
Местоположение

ул. “Цар Освободител” №10, гр. Хасково, община Хасково

Време на основаване

19 в.

Хронология Възраждане
Историческа справка и описание

Сградата впечатлява с изключително богатата си стенописна и пластична украса. Четириколният портик и стълбищният парапет придават особена тържественост и доказват естетическата класа на архитектурата в периода на Възраждането. Естествено продължение на Кирковото училище е изключително красивата градина отпред. Тя очарова със зелените си асми, дълбокия кладенец, изящно оформените чемшири и многобройните цветя. След като дълго време е посещавано от ученици, през 1952 година Кирковото училище става седалище на Окръжния исторически музей, а до 1993 година приютява експозиция за живота и делото на родения в Хасково световно известен учен проф. д-р Асен Златаров.

Любопитни факти Знаете ли че …

... Заради синята фасада на сградата в града е по-популярна с името „Синята къща”

Комуникация с други обекти

  • Паскалева къща
  • Гуркова къща
  • Хаджи Ангелова къща
  • Къщата на Бояджи Оглу
  • Шишмановата къща

Достъпност

Броя на паркоместата е неограничени в много близък радиус, тъй като обекта попада в синя зона.

Работно време

Отваря се само по предварителна заявка

Контакти

ул. “Цар Освободител” №10
За планирани посещения:
Румен Старковски
0879 104418

Български