Община Визе

*

*

*

#

*

Община Визе се намира на 138 километра или на 1,5 часа разстояние от Истанбул, с 10.000 души население ; със своята история, култура и природа е едно истинско райско кътче.

Започвайки от Византийската епоха Визе винаги е бил важен административен и културен център. Първите исторически документи на Общината датират от Траките, т.е. от 4000 година пр. Н.Е. Според митологичните източници първото име на Общината е било Бизия, след което след преминаване на историческите епохи е станало Визе.

Приоритетна цел за нас е да осигурим достоверна информация за гостите на общината, за това от кога датират историческите произведения в Общината, от кого са построени, как могат гостите ни да стигнат до местата, в които се намират историческите произведения и най-точната информация за тях.

От 2009 година насам Общината е управлявала успешно редица проекти по програми на Европейския съюз, целящи улесняването на живота и допринасянето на щастие за гражданите на Общината.

Български