Тракийски скални гробници - с. Пчелари

*

*

*

#

*
Име Тракийски скални гробници - с. Пчелари
Местоположение с. Пчелари, община Стамболово
Хронология 11-1 хил. пр. Хр
Историческа справка и описание

Около село Пчелари са открити множество Тракийски скални гробници, датиращи от ранножелязната епоха (11-1 хил. пр. Хр ). Такива има в местностите "Хамбар кая", "Ак кая", "Кара ин", "Мал казан", "Ходжас" идр. В региона "Хамбар кая" има следи от 6 гробници. Те са вкопани в горната част на масива и са покрити с големи каменни плочи. В местностите „Ак кая” и „Кара ин” са запазени две гробници‚ изсечени в отвесните скали, като едната е особено впечатляваща. Тя се намира в местността „Кара ин” и е най–живописната от всички. Изсечена е в отвесната скала на 2,5 км югоизточно от селото. Планът на гробницата е трапецовиден. Същата форма има и входът, ориентиран на югоизток. В резултат на изветряването на скалите непосредствено над входа се е образувал интересен скален навес, който й придава вид на долмен.

Любопитни факти Знаете ли че …
Тракийските вождове били погребвани най-често в надгробни могили. През 1966 г. в землището на Стамболово, в местността Двете чуки, срещу Гледка, при риголване на лозовите масиви на няколко метра от едната могила е открита тракийска колесница от II в.
Статут на паметника на културата Гробниците около село Пчелари са обявени за археологически паметници на културата с национално значение.
Комуникация с други обекти

  • Тракийски светилища (със скални ниши) с. Долно черковище
  • Тракийското светилище “Аул кая”
  • Кромлех, с. Долни Главанак

Достъпност

Обектите са леснодостъпни, защото пътят минава в непосредствена близост до тях. Скалните ниши и гробници могат да бъдат фотографирани от растояние.

Интернет сайт http://www.stambolovo.org/?cat=132
Български