Опидум Визе (Свещен град), Скални олтари Каракочак тепе

*

*

*

#

*
Място Визе Каракочак Тепе /Хълм Каракочак/
История и данни

От съхранените до днес артефакти става ясно, че в периода, в който Визе е бил столица на Тракия, заселяването е било в хълма Каракочак и около него. В резултат на направените изследвания е установено, че регионът е свещено населено място подобно на тези от желязната ера в Европа. Хълмът Каракочак, е известно в днешно време значимо Тракийско населено място в Източна Тракия, разположено в северните поли на планина Странджа (Звезда).
В периода, в който Визе е столица на Траките Опидума (Каракочак тепе – Възвишение Каракочак) и района около него са най-влиятелните части на Визе. Известно е, също така че в Тракийската част на Турция има много малко други места от този тип. Значими сходства има повече в границите на Къркларели. Заедно с това е известно, че такъв тип съчетание на град крепост и свещено място, може да бъдат открити и в северната част на Одрин. Но, е факт, че то не е толкова голямо, колкото във Визе. Визе и района около него действително е много важно населено място за Траките по време на Желязната епоха и времето след нея.

Важна (любопитна) информация

Знаехте ли, че ?
... Хълмът Каракочак, е място за живот за Тракийските колонии.
... Тракийските населени места във Визе и района около него в днешно време привличат вниманието на изследователите.
... Столица и религиозен център на Траките.

Културен статус

Регистриран е като Недвижимо културно богатство

Интернет сайт www.vize.bel.tr
Контакт

Община Визе
02883181021

Места за настаняване и хранене

Хотел Трак
Ресторант Угур, Ресторант Евим

Български