Bukelon Kalesi, Kaya kiliseler

*

*

*

#

*
İsim Bukelon Kalesi, Kaya kiliseler
Konum Matoçina köyü, Mihaliç köyü
Kuruluş tarihi Günümüzde görülebilecek kalıntılar, XII – XIV.asırlara dayandırılmaktadır. İki kilise Х.asırda inşa edilmiştir.
Kronoloji Bazı araştırmacılara göre, 378 yılında Romalılarla Gotlar arasında yapılan Adrianapolis muharebesinden dolayı anılan meşhur Bukelon Kalesi bu yerde bulunuyormuş. Bu mevkii ayrıca İkinci Bulgar Devleti döneminden bir başka epik muharebeyle de ilişkilendiriliyor. Burada 1205 yılında Çar Kaloyan’ın orduları Haçlı Şövalyelerden oluşan orduyu hezimete uğratır ve İmparator Baodouin’i esir alır.
Tarihi bilgi notu ve tarifi

Bukelon kalesi (“Vukelon” olarak da rastlanır) Svilengrad Belediyesi’ne bağlı Matoçina köyü yanında bulunmaktadır. Köyün üzerindeki yükseklikte büyük geç antik çağ kalesi Bukelon temellier üzerinde XII-XIII.asırlarda inşa edilen ortaçağ kulesinin (donjon) kalıntıları muhafaza edilmektedir. Bu kale VII-XIII.asırları arasında Adrianapol Piskoposu’na tabi piskopos merkeziymiş.
Köyün kuzey kısmında yüksek tepe üzerinde bulunan kale tüm tepeyi 150 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde kaplıyormuş. 18 metre yüksekliği ile kale civardaki peyzaj arasında etkileyici ve ihtişamlı manzara oluşturmaktadır. Kalenin kendisi haç şeklindedir. Kısa tarafı doğuya yönlendirilmiş, uzun tarafı ise batıya bakmaktadır. Bukelon kalesinden günümüzde en iyi muhafaza edilmiş kısımlar girişteki savunma kulesi ve ana giriş yanındaki çiftli kale duvarının bir kısmıdır. Kule ile kale duvarları beyaz horasanla kaynaştırılmış kırılmış taş ve tuğlalardan yapılmıştır. Kalenin üç büyük katı mevcut, bunlardan sonuncusu (yarı silindir şeklinde) şapel olarak kullanılmıştır. Ateş etme üniteleri her tarafa yayılmış haldedir, onlara erişim ise ahşap merdivenler aracılığıyla gerçekleşiyormuş.
1205 yılında bu yerde Çar Kaloyan’ın orduları haçlı şövalyelerin ordusunu hezimete uğratıyor ve öncüleri olan İmparator Flandreli Baodouin’i esir alıyor. Muharebe şövalyeler ordusunun tamamen bozguna uğramasıyla sona eriyor, Jofrua dö Vilarduen’in yazdığı gibi ise savaş alanında “batılı şövalyeliğin seçkin zümresi hayatını kaybediyor”. Efsaneye göre, İmparator ilk gecesini bu kalede esir olarak geçirmiş ve bundan dolayı yerel halk arasında kale Baodouin kalesi olarak da bilinmektedir.

MİHALİÇ KÖYÜNDEKİ KAYA KİLİSE
Köyün güneydoğusunda, Aypando mevkiinde, taşlı teras altındaki kayaların derininde ilginç eski kilise oyulmuştur. Kiliseye, iki tarafından nerdeyse dik kesilmiş olan ve üstü açık koridor oluşturan kaya tarafından çevrelenmiş 14 basamak üzerinden ulaşılmaktadır. Duvarlarında yarı yuvarlak kemerli iki niş oyulmuştur, muhtemelen ikon yeri olarak. Yerel halk arasında Cadılar Bayramında kilisede ve civarında dua ve kurban gibi muhtelif ritüellerin yapılması geleneği muhafaza edilmiştir. Son yıllarda kilise bölgeden göç etmiş olan ve kiliseye sıkça ikon bağışlayan Yunan vatandaşlar tarafından ziyaret edilmektedir.

MATOÇİNA KÖYÜ KAYA KİLİSESİ
Kilise Dikili Kaya mevkiinde, Matoçina köyünün yaklaşık 2 km güneybatısında bulunmaktadır. Dikey kaya kütlesinde oyulmuştur. Kayanın batıya bakan cephesi düz kesilmiştir. Mabede dikdörtgen şeklinde ve silindir kemeriyle örtülen koridordan girilmektedir. Kilise girişinin iki tarafında, kuzey ve güney yönde kilise üzerindeki düzlüğe giden geniş basamaklar oyulmuştur.

İlginç bilgiler

Bunu biliyor muydunuz …
... Yapılan arkeoloji araştırmalarında kalenin giriş kapısı yakınında XIV.asra dayandırılan monogramlı ve Mihail isminin yazıldığı haç bulunmuştur. 1328 yılı civarında Bulgar Çarı Mihail’in III.Andronik ile savaşında günümüzün Kuzey Yunanistan’da bulunan Dimotica’ya kadar vardığı bilinmektedir

Kültür anıtı statüsü Matoçina köyü yakınındaki kaya kiliseler ile kule Ulusal önem taşıyan kültür anıtlarıdır. (RG, sayı 67/1968 г.)
Başka mekanlarla iletişimi

  • Neutzikon Kalesi;
  • Mezek Trak Lahiti;
  • Bordenis Kalesi

Erişim

Kiliselere erişim, belirli mevsimlerde geçilmesi zor olan kara at arabası yolu üzerindendir.

İrtibat Svilengrad müzesi
0379 7 10 97
0889 004 099
Etkinlikler

Sveti Prokop arıcı

Turkish