Trak tapınak kompleksi „Sağır taşlar/Gluhite kamıni”

*

*

*

#

*
İsim Trak tapınak kompleksi „Sağır taşlar/Gluhite kamıni”
Konum Malko Gradişte köyü, Lübimetz İlçesi
Kuruluş tarihi M.Ö. І.asır
Kronoloji Cilalı taş devri, antik çağ, orta çağ
Tarihi bilgi notu ve tarifi

Sağır taşlar kaya tapınağı en büyük Trak tapınak mekanları arasında yer almaktadır. Derin boğazlarla yarılmış birkaç adet devasa kaya kütlesini kapsamaktadır. Bunların birisinin eteklerinde kaya mezarı oyulmuştur. Mezar odasının doğu kısmında yatak ve ufak niş şekillenmiştir. Yan tarafta ikinci, tamamlanmamış mezar izleri bulunmaktadır. Kaya kütlesinde doğuda havuzun şekillendiği zirveye giden merdiven oyulmuştur. Geri kalan üç kaya ucu 200’ün üzerinde kutsal kaya nişiyle kaplıdır. Sağır taşlara duyulan büyük ilginin nedeni ağırlıklı olarak yüksekliği 30 metreye kadar varan kayaların dikine oyulmuş çok sayıdaki nişlerden kaynaklanmaktadır. Bu oyukların bulunduğu kaya kütlesinin güney kısmının hemen altında 5. veya 6. asırda kilisenin inşa edildiği bir kaya alanı bulunmaktadır. Kutsal faaliyetler merkezinin, günümüzde ortaçağ kilisesinin kalıntılarının bulunduğu en yüksek noktada olduğu anlaşılmaktadır. Tapınağın yeri dikkatli bir şekilde seçilmiştir – son derece güzel, etkileyici doğa ve dünyanın her bir yönünü fevkalade bir görme imkanı. Civardaki alandan ayrılan kaya kütleleri, Rodopların antik sakinlerinin dimağlarında kutsal olarak algılanmıştır. Traklar için kayanın yüksekliği günlük işlerden kutsal işlere geçiş ritüelini simgeliyormuş. Gökyüzüne giden tapınak merdivenlerinden yükselen herkes güneşin ilk ışınlarının dokunduğu zirveye ulaştığı anda insan olmaktan çıkıyor, rahip bir başka, yeni ve temiz alana girer ….

İlginç bilgiler

Bunu biliyor muydunuz ...
2008 yılının yazında sistemli arkeoloji araştırmalarının başlangıcı konulur ve 2008 yılının en ilginç buluşu yapılır – kaya nişlerinin birisinin alt kısmında oyulmuş kaya gravürü (petroglif). İlk değerlendirmelere göre, oyulan görüntü solar sembolden ibaret – güneş teknesinin stilize edilmiş görüntüsü.

Kültür anıtı statüsü 2011 yılından itibaren Ulusal önem taşıyan kültür anıtı
Başka mekanlarla iletişimi

  • Trak dolmeni ve megalit çemberi, Jelezino köyü
  • Trak dolmeni, Plevun köyü
  • Trak lahiti, Dolno Lukovo köyü
  • Megalitimsi mekanlar – Çerniçino köyü yakınında lahit
  • Trak kaya mezarlar, Pçelari köyü
  • Trak tapınaklar (kaya nişli) Dolno Çerkovişte köyü ;
  • Trak tapınağı “Ağıl Kaya”

Erişim

Tapınak Malko gradişte köyü ile İvaylovgrad barajının baraj duvarı arasındaki yolun ortasında bulunmaktadır. İvaylovgrad’tan geliyorsanız, İvaylovgrad’tan çıktıktan 500 metre sonra, İvaylovgrad barajına doğru sağa dönünüz. Macarovo köyü kavşağını geçtikten sonra yol üzerinden daha 4 km ilerleyiniz. Burada, en yüksek noktada Sağır taşlar kavşağı bulunmaktadır. Par ediniz ve Sağır taşlara giden beyaz ile kırmızı hatlarla işaretlenmiş patika üzerinden yaya devam ediniz. 1.2 km sonra sola dönünüz, 500 metre sonra tekrar sola dönünüz. Anayoldan kara yola geçişin yaya veya özel araçla (arazi aracı) yapılması tavsiye edilir.

Mesai saatleri Arkeologlar bir tek Ağustos ayında saat 7 ila 13 arasında bulunabilir
İrtibat Turizm Bilgilendirme Merkezi İvaylovgrad
Telefon : 0883 46 00 97 03661/6039
Etkinlikler

  • Aziz 40 şehit (9 Mart), köy kadınlarından oluşan bir grubun temsili ;
  • Ulusal “Kehribar salkımı” Otantik Folklor Festivali , Lozen köyü ve İrmin günü temsili (1 Mayıs);
  • Lübimetz günü şenlikleri (21 – 24.08.2013);

Turkish