Bölge Tarih müzesi, müze yanındaki parkta menhir

*

*

*

#

*
İsim Bölge Tarih müzesi, müze yanındaki parkta menhir
Konum Svoboda meydanı No 19, Haskovo şehri, Haskovo Belediyesi
Başlangıç tarihi 1927
Tarihi bilgi ve açıklama

1952 yılının Şubat ayında “Devrim işçi hareketi” adı altında tek bölümlü devlet müzesinin başlangıcı yapılır. 1957 yılında “Arkeoloji” bölümü açılır ve ilk yöneticisi Dimço Alacov olur. İlk sondajlar ve kazılar Haskovo şehrinde 1958 yılının yaz aylarında “Hisarya” mevkiinde yapılmıştır. 1962 yılına kadar Bölge tarih müzesinin tüm bölümleri sırayla açılmıştır. 1975 yılına kadar müze “Tzar Osvoboditel” sokağındaki Kirkov okulunun binasında yer almaktadır. XX.asrın 70’li yıllarının başında müze uzmanları birkaç daimi sergi hazırlıyor ve açılışını yapıyor : Paskal evinde /1971/ “Haskovo’da Kurtuluş yıllarından XX.asrın sonuna kadar şehirdeki yaşam” ; Şişman evinde /1973/ “Haskovo ilinde Ev zanaatları; “Aziz Aziz Kiril ve Metodi” tapınağında /1975/ “Aydınlanma döneminde Kilise sanatı” ; Cezaevi binasında /1975/ “Haskovo cezaevi 1923-1944” ; Kirkov okulunda /1975/ “Prof. Dr. Asen Zlatarov’un hayatı ve eserleri.
1975 yılında oda, fon muhafaza odaları ve sergi alanıyla donatılmış yeni binanın açılışı yapılmıştır. 1982 yılında Bölge Tarih Müzesi’nin yeni sergileri açılmıştır – “Arkeoloji”, “Etnografya”, “Aydınlanma ve ulusal-kurtuluş mücadeleleri” ve “Devrim işçi hareketi”. Bu sergiler Haskovo’dan çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi çekmiştir.
Haskovo Bölge Tarih Müzesi’nde 120 binin üzerinde taşınır kültürel-tarih mirası anıtları muhafaza edilmektedir. Bunların büyük kısmı fevkalade büyük değere sahiptir. En ilginç teşhir nesneleri arasında Bulgaristan’da nadiren rastlanan “Troyan tipi” bardaklardan iki tanesidir. Bu bardaklar M.Ö. I.asırdan kalmıştır. Birisi ayrıca müzenin sembolü olmuştur. Müzede öte yandan 22 000 adetten ibaret olan son derece kıymetli antik ve ortaçağ sikkeleri koleksiyonu da görülebilir.

İlginç bilgiler Bunu biliyor muydunuz …?

... Haskovo şehrinde müzecilik faaliyetlerinin başlangıcı 1927 Arkeoloji komitesinin kuruluşuyla başlamıştır. Bundan sekiz yıl sonra, 1935 yılında, komite Arkeoloji derneğine dönüşmüştür.
... Müze ayrıca en iyi etnografya sergisine de sahiptir. Bölümün fonlarında yaklaşık 15 000 birim nesne mevcuttur.

Diğer nesnelerle iletişim

  • Azize Meryem’in göğe kabulü /Uspenie na Sveta Bogoroditsa/ Kilisesi, Uzuncovo
  • Trak mezarı, Aleksandrovo köyü
  • Haskovo şehri sanat galerisi
  • Tiyatro

Erişilebilirlik

Meydanın merkezi
Etnografya sergi salonunda rehber sohbeti – 20 kişiye kadar, yaklaşık 30 dakika

İletişim

Haskovo Bölge Tarih Müzesi
Telefon : 038 624501

Etkinlikler

  • Avrupa müzeler gecesi -18 Mayıs
  • Yağmur kelebeği

Turkish