„Kastra Rubra” Kalesi

*

*

*

#

*
İsim „Kastra Rubra” Kalesi
Konum İzvorovo köyü, Harmanlı Belediyesi
Başlangıç tarihi ІV – VІІ. Asır
Kronoloji Geç antik çağ, Erken Bizans, Ortaçağ
Tarihi bilgi ve açıklama

Geç antik ve ortaçağ kalesi “Kastra rubra", İzvorovo köyünün merkezinden düz hat üzerinden ölçülmüş 5.53 kilometre güneybatısındaki “Kaleto” mevkiinde bulunmaktadır. Sağlam tesisten ibaret olan kale Güney Bulgaristan’da türünün tek ve erken Bizans döneminde Balkanlar’da en çok yaşayan kalelerden birisidir. Kastra Rubra veya Kızıl Kale, uzun düzensiz trapez şekline sahiptir. Kale duvarları yaklaşık 11 dönümden ibaret bir alanı çevrelemektedir ve kıyılmış tuğla karışık horasanla örülmüş kıyılmış taşlardan inşa edilmiştir. Kazılar esnasında kalenin köşelerinden her birinde dikdörtgen şekilli birer kule olduğu tespit edilmiştir. Kale içerisinde ortaçağ su sarnıcı bulunmuştur. Muhtemelen kalenin 10 metre yüksek olduğu düşünülmektedir.
Kalede en az iki dönem net bir şekilde görülmektedir. Birisi erken Bizans, bunun da kanıtı bulunan İmparator I.Anastasius’a (491 - 518) ait sikkelerdir, kule ise Ortaçağ’dandır. Kale, Slav-Avar akınları sırasında ateşe verildiği VII. asrın başına kadar ayakta kalmış. Kale muhtemelen İmparator İraklius zamanına kadar kullanılmış (610 - 641). Bunun da kanıtı Bizans İmparatorları Tiberius Mavrikius (582-602) ve İraklius’а (610-641) ait altın sikkelerden oluşan hazinedir. Kale neticede, Bulgar kağan Kurum’un Bizans’a karşı düzenlediği akınlar sırasında yıkıldığı IX. asrın başına kadar ayakta kalmayı başarmış. Bu akınlar sırasında bir çok Bizans kalesi yıkılmış. Kale bir kez daha ve bu defa son kez ateşe verilmiş ve bu yangının kanıtı kale duvarlarındaki kalın yangın katmanı ve Nikiforos Genik’e ait sikkelerdir (801-811). Kurum kağanın seferinden sonra kale ebediyen terk edilmiş. Daha sonraları bu yere Bulgar nüfusu yerleşmiş, ancak kale hiçbir zaman yenilenmemiş.

İlginç bilgiler Bunu biliyor muydunuz …?

... Kurum’un bölgeden çekilmesiyle yıkılmış kale üzerinde oluşan yerleşim yeri muhtemelen Bizans’a bağlı kalmış, bunun da kanıtı IX. asrın ikinci yarısında yaşamış Makedonya ve Mezopotamya’nın meçhul strateji uzmanlarına ve Sinesius Turmarh’a ait bulunan damgalardır.

Kültürel durumu Ulusal öneme sahip Kültür abidesi
Diğer nesnelerle iletişim

  • Dobri Terpeşev heykeli
  • „Çuçul taşı” menhiri
  • Antik megalit tapınağı – Bılgarska polyan köyü

Erişilebilirlik

Yaya turizmi.

Etkinlikler

  • Ulusal kültür bayramı ''Ak ayaklı pınarı''
  • “Gitarlı şairler” yarışması
  • „6. Topçu alayın dört nal koşusuyla” - Harmanlı 6. At alayı’nın 105. Kuruluş yıl dönümü onuruna düzenlenen at yarışları – Mart ayının sonu, Nisan ayının başı
Turkish