Trak Hükümdar Konutu – „Tatar maşa“ mevkii

*

*

*

#

*
İsim Trak Hükümdar Konutu – „Tatar maşa“ mevkii
Konum Knyajevo köyü, Topolovgrad Belediyesi
Başlangıç tarihi M.Ö. III – IV asır.
Tarihi bilgi ve açıklama

Tatar maşa Güney Bulgaristan’da bir mevkii olup Haskovo ilinin Topolovgrad Belediyesi’ne bağlı Knyajevo köyünün hemen yakınında bulunmaktadır. “Drongilon” Antik Trak kentinin bu mevkide bulunduğuna dair varsayımlar mevcut.
Günümüzdeki Knyajevo köyünün topraklarında bulunan Tatar maşa mevkiinde, doğal bir tepede asırlar önce bir saray varmış. Bulunan yanmış ahşap kirişler bu sarayın yandığını kanıtlamaktadır. Daniela Agre yönetiminde yapılan son kazılar, bu mekanda muhtemelen önemli konukların, heyetlerin ağırlandığını ve ticari, iş ve siyasi anlaşmaların imzalandığını gösteren buluntuları gün yüzüne çıkarmıştır.
Arkeologlar aynı şekilde doğu kısmında 6.20 metreye 6.20 metre ölçülere sahip temeller üzerine kurulmuş kule bulunduğuna dair kanıtlara da sahiptir. Kaleyi inşa edenler tepenin doğal korunaklığından yararlanmış ve rezidansı tepenin zirvesine yerleştirmiştir. Temelleri büyük işlenmiş taşlardan oluşmaktadır, taşlar üzerinde bazılarının kalınlığının 2.40 metreye kadar varan kerpiçten duvarlar varmış. Koruma dubarının hemen önünde derin ve geniş bir çukurun bulunması arkeologlar tarafından sürprizle karşılandı. Aynı şekilde sarayın batı tarafında geniş çift kalınlıkta savunma duvarı bulunmuştur.
Bu mekanda bulunan en geç madeni paralar III. asrın ortalarından II. Antioh’a aittir, daha erken paralar ise M.Ö. IV. asrın üçüncü çeyreğinden kalmıştır. Arkeoloji mekanında balık tepsileri, şarap içme kapları ve üreticinin damgasını taşıyan çok sayıda amforalardan ibaret büyük miktarda Yunan seramiği de bulunmuştur.

İlginç bilgiler Bunu biliyor muydunuz …?

... Günümüze kadar yapılan incelemelerden ve bulunan kalıntılardan anlaşılmaktadır ki, Yunan modelinde inşa edilmiş böylesine büyük binayı ancak son derece zengin ve etkin bir kişi ( büyük ihtimalle Trak aristokrat) yaptırabilir.
... Trak topraklarında hükümdar konutunun höyük yığınıyla örtülmesi ve ibadet yeri haline getirilmesinin ilk örneğidir bu konut.

Kültürel durumu Ulusal öneme sahip Kültür abidesi.
Diğer nesnelerle iletişim

  • Topolovgrad kasabası yakınındaki Trak kaya tapınağı „Paleokastro“, Topolovgrad Belediyesi ;
  • „Sveta Troitza “ Manastırı, Ustrem köyü yakınında, Topolovgrad Belediyesi ;
  • Drongilons Trak şehri. Knyajevo köyü, Topolovgrad Belediyesi ;
  • Beyaz ot mevkiinde Çar dolmeni, Hlyabovo köyü, Topolovgrad Belediyesi ;
  • Cenaze etrafında megalit dairesi, Bılgarska Polyana köyü, Topolovgrad Belediyesi ;

Erişilebilirlik

Altyapı eksik

Çalışma zamanı

Arkeologlarla iletişime geçebilmek için Haziran – Ağustos aylarında ziyaret edilmesi en isabetli olur

Turkish