“Azize Meryem’in göğe kabulü”/”Uspenie na Presveta Bogoroditsa” Kilisesi ve Uzuncovo panayırı kalıntıları

*

*

*

#

*
İsim “Azize Meryem’in göğe kabulü”/”Uspenie na Presveta Bogoroditsa” Kilisesi ve Uzuncovo panayırı kalıntıları
Konum Uzuncovo köyü, Haskovo İlçesi
Kuruluş tarihi 1593 – kilisesi
1489 – panayıra ilişkin ilk yazılı bilgiler
Kronoloji Antik çağdan, Ortaçağdan, Osmanlı döneminden, Yeni çağdan bilgiler
Tarihi bilgi notu ve tarifi

"Azize Meryem’in göğe kabulü" Bulgaristan’ın en büyük köy kilisesidir. Bu kilise Hıristiyanlık ile Müslümanlığın unsurlarını şaşırtıcı bir şekilde bir araya getirmektedir. Efsaneye göre, Proto Bulgarların gelmesinden ve Slav-Bulgar devletinin kurulmasından ve Hıristiyanlığın kabul edilmesinden sonra bu tapınağın yerine “Azize Meryem” kilisesi inşa edilmiştir.
1593 yılında bu kilisenin yerine yine İmparatorluğun emri üzerine camii inşa edilmiştir – merkezi girişi günümüze kadar da muhafaza edilen ve vakanüvislere göre kaleye benzeyen devasa bir Kervansarayın bir kısmı. Yapılan araştırmalar, tapınağın değişik yerlerinde çizilen lale resimlerinden dolayı yapımı Lalü ismindeki ustaya bağlamaktadır. İslam kültüründe lale Allah’ın sembolüdür ve lale aracılığıyla ressamlar Yüce Rabbe olan sevgilerini ifade ediyor. Camiin kubbesinde, hilal ve yıldız dışında bir de açmış lale de varmış ve bu lalenin stamenleri haç şeklinde işaret oluşturuyormuş.
1906 yılında camii kiliseye dönüştürülmüştür. 2007 yılında mabet Haskovo Belediyesi tarafından tamamen iyileştirilmiştir. Dini kanuna uygun olarak Aziz Kirik ile Yulita’nın kutsal emanetleri de eklenmiştir.
Restorasyon sırasında Arapça yazılmış iki ortaçağ yazısı keşfedilmiştir. Yazıların birisinde : „…sana borçlu olduğumuz /Sana tabi olduğumuz/ yüce /kutsal/, mutlu savunucumuz. Cömert /hayırsever, iyi/ danışman yol gösterici olsun. Gönül ansızın Yaratıcıyı /Yaratanı, Allah’ı/ arıyor” yazıyor. Uzuncovo panayırı
Uzuncovo pazarı – İlk bilgiler - 1489 yılında, yerleşim yeri adının anhialo tuzu satan pazarlar sicilinde anıldığı Anhialo (Pomorie) yazısı.
Ortaya çıkmasının nedenleri : Plovdiv ile Edirne ve Niş ile İstanbul arasında ortada yer aldığı stratejik konumu ve Meriç nehrinin iki Avrupa anayolu hattıyla kesişmesi.
Panayırın yükselişi – Avusturyalı tarihçi Jozef von Hamer’e göre, 1593 yılında Vezir-i Azam Sinan Paşa, yılda bir defa yazın sonunda 40 günlük süreyle organize edilen ve 100 bin kişiyi bir araya getiren Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki en büyük panayırın inşa edilmesi için devlet hazinesinden 30 bin kuruş tahsis etmiş.
Panayırın özgün binaları : 2 katlı, ortak terası olan 350 odalık, 80 ocaklı, 2000 kişilik ve 1000’in üzerinde atın kalabileceği ağıldan ibaret Kervansaray – bu çağın en cazibeli mimari eserlerden bir tanesi ; Bedesten ; Çok sayıda ticaret hanları, en meşhur – Viyana „Belçin Hanı”; İmaret ; İki hamam ; 686 dükkan - 452 ithal mallar için, 206 yerel malların alım satımı için ve 28 karışık mallar için ; Camii – günümüzde Hıristiyan "Meryem’in Göğe kabulü/Uspenie Bogorodiçno" kilisesi ; Han dere tarafından hamamlarla birlikte beslenen mermer fıskiye ; Saat kulesi – Arap rakamlarının yazılı olduğu dört büyük rakam panosu, 17.asırda inşa edilmiştir.
Ticareti yapılan mallar – gıda, şarap, hayvan, yem, kibrit, lamba, demir ve tekstil ürünleri, alet ve kesiciler, deriler, mobilya, porselen ve cam ürünleri, mücevherat, saatler, sömürge malları: kahve, karabiber, eczacılık ve kimyevi malzemeler, kozalar, halılar, bakır madeni, tütün ve gül yağı - mal, kitap, silah, esir vs ihracatında ilk sırada. Uzuncovo panayırı son kez 1876 yılında gerçekleştirilmiştir.

İlginç bilgiler

Bunu biliyor muydunuz …
... Uzuncovo kilisesi Bulgaristan’ın en büyük köy kilisesidir.
...Uzuncovo kilisesinin ikonostazı fiil alfabesinde yazılmış yazıları olan Bulgaristan’ın tek ikonostazıdır ve aynı zamanda Bulgaristan en büyük üç ahşap ikonostazın birisidir.
… Uzuncovo panayırı Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki en büyük panayırmış.
... Panayır aynı zamanda bir manevi değerler merkeziymiş – Bulgarca kitap ve ders kitaplarının satıldığı ve yeni eğitim-öğretim yılı için öğretmenlerle pazarlık yapıldığı en büyük kitap pazarı ;
... Vasil Levski, Hristo G.Danov ve Dragan Mançov, Nayden Gerov, P.R. Slaveykov, Konstantin Fotinov, Hristo ile Evlogi Georgiev kardeşler, Dobri Çintulov ve Haci Dimitar gibi ünlü Bulgarlar Uzuncovo panayırını kendi işlerini halletmek amacıyla ziyaret ediyormuş.

Kültür anıtı statüsü Uzuncovo panayırının ХVІ-ХІХ.asırlar arasındaki yeri ile Uzuncovo köyündeki “Uspenie na Presveta Bogoroditsa” kilisesinin önündeki meydan Ulusal öneme sahip kültür anıtları olarak ilan edilmiştir (RG sayı 87/1979 г.)
Başka mekanlarla iletişimi

  1. “Uspenie na Presveta Bogoroditsa” kilisesi, Haskovo
  2. Sv. Arhangeli Mihail i Gavrail Kilisesi, Haskovo
  3. Surp Stepannos Ermeni Kilisesi (Sveti Stefan), Haskovo
  4. Meryem Ana/Sveta Bogoroditsa Abidesi ve Çan kulesi
  5. Ayazma ve şapel „Sveta Anna” – Trakiets köyü, Haskovo Belediyesi ;
  6. Osman Baba Tekkesi, Teketo köyü, Haskovo Belediyesi

Erişim

Mekan köyün merkezinde bulunmaktadır, uygun yaklaşımla iyi bir şekilde sosyalleştirilmiştir ve Haskovo iliyle Haskovo şehri içindeki anayolları üzerinde onlarca bilgilendirme levhaları vardır.

Mesai saatleri Her gün : 09.00 - 21:00 saatleri arasında
İnternet sitesi http://www.haskovo.com/en/church/
İrtibat 6350 Uzuncovo köyü
Haskovo Belediyesi
Bulgaristan
Turkish